Zarządzenie nr 3/2020Dyrektora ZSLiTz dnia 12 marca 2020w sprawie wprowadzenia zdalnego komunikowania się nauczycieli z uczniami oraz nauczycieli z dyrektorem w czasie zawieszenia zajęć w szkole

Zarządzenie nr 3/2020
Dyrektora ZSLiT
z dnia 12 marca 2020


w sprawie wprowadzenia zdalnego komunikowania się nauczycieli z uczniami oraz nauczycieli z dyrektorem w czasie zawieszenia zajęć w szkole

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374)

zarządzam, co następuje:

§ 1
Zobowiązuję wszystkich nauczycieli szkoły do zdalnego przekazywania materiałów, zadań i ćwiczeń oraz wsparcia uczniów w samodzielnej pracy w domu.

§ 2
Zalecam szczególną troską objąć uczniów, którzy w bieżącym roku przystąpią do egzaminu maturalnego.

§ 3
W celu wykonania powyższych zaleceń rekomenduję korzystanie z dziennika elektronicznego, mailingu do uczniów oraz innych dostępnych kanałów zdalnego komunikowania się.

§ 4
Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do codziennego monitorowania wiadomości przekazywanych przez dziennik elektroniczny oraz pocztą mailową.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 3/2020 (410kB) pdf

metryczka


Opublikował: Karolina Kruszyńska-Dawid (3 lutego 2021, 10:48:40)

Ostatnia zmiana: Karolina Kruszyńska-Dawid (8 kwietnia 2021, 11:37:35)
Zmieniono: dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 104