Zarządzenie nr 5/2020Dyrektora ZSLiTz dnia 23 marca 2020w sprawie organizacji nauczania na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Zarządzenie nr 5/2020
Dyrektora ZSLiT
z dnia 23 marca 2020


w sprawie organizacji nauczania na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Na podstawie rozporządzeń:

MEN z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

MEN z dnia 20 marca 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

zarządzam, co następuje:

  1. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej do prowadzenia nauczania na odległość.
  2. Proces nauczania i uczenia się uczniów powinien być organizowany i realizowany w oparciu o załączoną Procedurę nauczania na odległość w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi - Załącznik nr 1.
  3. Zalecam szczególną troską objąć uczniów, którzy w bieżącym roku przystąpią do egzaminu maturalnego.
  4. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do codziennego monitorowania wiadomości przekazywanych przez dziennik elektroniczny i pocztę mailową.
  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020r.

metryczka


Opublikował: Karolina Kruszyńska-Dawid (3 lutego 2021, 10:56:50)

Ostatnia zmiana: Karolina Kruszyńska-Dawid (8 kwietnia 2021, 11:09:44)
Zmieniono: dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 130