Zarządzenie nr 6/2020Dyrektora ZSLiTz dnia 1 kwietnia 2020w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej zasad pracy i bezpieczeństwa w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi

Zarządzenie nr 6/2020
Dyrektora ZSLiT
z dnia 1 kwietnia 2020


w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej zasad pracy i bezpieczeństwa w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi

Na podstawie rozporządzeń:

MEN z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

MEN z dnia 20 marca 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

RM z dnia 31 marca 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu pandemii

RM z dnia 1 kwietnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

zarządzam, co następuje:


Wprowadza się Instrukcję dotyczącą zasad pracy i bezpieczeństwa w ZSLiT w Tucholi, regulującą zasady pracy i bezpieczeństwa w czasie zagrożenia koronawirusem COVID-19.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020r.

Zarządzenie nr 6/2020 (426kB) pdf

metryczka


Opublikował: Karolina Kruszyńska-Dawid (3 lutego 2021, 11:06:01)

Ostatnia zmiana: Karolina Kruszyńska-Dawid (8 kwietnia 2021, 11:03:25)
Zmieniono: dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 148