Zarządzenie nr 7/2020Dyrektora ZSLiTz dnia 15 kwietnia 2020w sprawie wprowadzenia znowelizowanej instrukcji dotyczącej zasad pracy i bezpieczeństwa w ZSLiT w Tucholi

Zarządzenie nr 7/2020
Dyrektora ZSLiT
z dnia 15 kwietnia 2020


w sprawie wprowadzenia znowelizowanej instrukcji dotyczącej zasad pracy i bezpieczeństwa w ZSLiT w Tucholi

Na podstawie rozporządzeń:

MEN z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

MEN z dnia 20 marca 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

RM z dnia 15 kwietnia 2020r. w sprawie ustalenia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu pandemii

zarządzam, co następuje:
§ 1
Wprowadza się znowelizowaną Instrukcję dotyczącą zasad pracy i bezpieczeństwa w ZSLiT w Tucholi, regulującą zasady pracy nauczycieli oraz personelu administracji i obsługi w czasie zagrożenia pandemią COVID-19 (instrukcja stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia). 
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2020r.

metryczka


Opublikował: Karolina Kruszyńska-Dawid (8 lutego 2021, 08:38:08)

Ostatnia zmiana: Karolina Kruszyńska-Dawid (8 kwietnia 2021, 10:54:04)
Zmieniono: dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 137