Zarządzenie nr 21a/2020Dyrektora ZSLiTz dnia 31 sierpnia 2020w sprawie wprowadzenia Procedury funkcjonowania Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi w czasie zagrożenia epidemiologicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 21a/2020
Dyrektora ZSLiT
z dnia 31 sierpnia 2020


w sprawie wprowadzenia Procedury funkcjonowania Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi w czasie zagrożenia epidemiologicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2

Na podstawie § 18 ust. 2a - 2c, ust. 3 Rozporządzenia MEN z 12.08.2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, § 1 ust. 1 i 2, § 2 ust. 1 i 5 Rozporządzenia MEN z 12.08.2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r. opublikowanych 05.08.2020r. zarządzam, co następuje:   

§ 1
W związku z możliwością organizowania od 1 września 2020r. zajęć dydaktyczno-wychowawczych w trybie hybrydowym (wariant B) oraz w trybie nauczania na odległość (wariant C), przy jednoczesnym zobligowaniu dyrektora szkoły do opracowania procedur bezpieczeństwa uczniów i pracowników w okresie jej funkcjonowania w zagrożeniu epidemiologicznym, wprowadzam wymaganą prawem Procedurę funkcjonowania Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi w czasie zagrożenia epidemiologicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2.  
 
§ 2
Procedura stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Zarządzenie nr 21a/2020 (455kB) pdf

metryczka


Opublikował: Karolina Kruszyńska-Dawid (8 lutego 2021, 08:41:45)

Ostatnia zmiana: Karolina Kruszyńska-Dawid (7 kwietnia 2021, 11:15:23)
Zmieniono: dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 148