Zarządzenie nr 8/2021Dyrektora ZSLiTz dnia 26 marca 2021w sprawie organizacji i trybu pracy szkoły w okresie czasowego zagrożenia epidemiologicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 8/2021
Dyrektora ZSLiT
z dnia 26 marca 2021


w sprawie organizacji i trybu pracy szkoły w okresie czasowego zagrożenia epidemiologicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam, co następuje:

§ 1

Od dnia 29 marca 2021r. do dnia 11 kwietnia 2021r. ogranicza się funkcjonowanie typów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi, tj. Technikum nr 1 oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 1.  

§2

Ograniczenie funkcjonowania polega na prowadzeniu zajęć w trybie C – zdalnym, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

§3

Uczniowie, którzy nie mogą realizować zajęć szkolnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, mają możliwość ich realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.  

§4

Nauczyciele pracują zgodnie z tygodniowym przydziałem godzin lekcyjnych, określonym w planie lekcji. Nauczyciele mogą prowadzić lekcje z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z miejsca swojego zamieszkania. Szczegółowe uregulowania zawarte są w Procedurze funkcjonowania Zespołu Szkół Licealnych i technicznych w Tucholi w czasie zagrożenia epidemiologicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2, wprowadzonej w ZSLiT w Tucholi dnia 31 sierpnia 2020r.
 
§5

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dopuszcza się możliwość przeprowadzania konsultacji stacjonarnych (w szkole) dla uczniów klas maturalnych, w grupach do 5 osób.
 
§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 marca 2021r.

Zarządzenie nr 8/2021 (588kB) pdf

metryczka


Opublikował: Karolina Kruszyńska-Dawid (20 kwietnia 2021, 10:03:20)

Ostatnia zmiana: Karolina Kruszyńska-Dawid (20 kwietnia 2021, 10:11:51)
Zmieniono: dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 195