Zarządzenie nr 16/2021Dyrektora ZSLiTz dnia 17 maja 2021w sprawie wprowadzenia nowelizacji Procedury funkcjonowania Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi w czasie zagrożenia epidemiologicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 16/2021
Dyrektora ZSLiT
z dnia 17 maja 2021


w sprawie wprowadzenia nowelizacji Procedury funkcjonowania Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi w czasie zagrożenia epidemiologicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2

Na podstawie Rozporządzenia MEN z 29.04.2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek (aktualizacja 17.05.2021r.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam znowelizowaną Procedurę funkcjonowania Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi w czasie zagrożenia epidemiologicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2.
 
§2

Procedura stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 maja 2021r.


Zarządzenie nr 16/2021 (324kB) pdf

metryczka


Opublikował: Karolina Kruszyńska-Dawid (8 czerwca 2021, 11:59:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 228