Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe za 2022

Sprawozdania finansowe Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi za rok 2022 zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi Powiatu Tucholskiego pod [...]

Sprawozdania finansowe za 2021

Sprawozdania finansowe Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi za rok 2021 zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi Powiatu Tucholskiego pod [...]

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdania finansowe Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi za rok 2020 zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi Powiatu Tucholskiego pod [...]

Sprawozdania finansowe

  Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im.Ziemi Tucholskiej w Tucholi za rok 2018 zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi Powiatu Tucholskiego pod [...]

metryczka