Informacje o historii szkoły

budynek główny ZSLiT
budynek główny ZSLiT

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych 
im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi
 
Historia
 
Aktualnie Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi tworzą dwa typy szkół: Technikum nr 1 w Tucholi (umożliwia kształcenie w 6 zawodach: technik mechanik, informatyk, handlowiec, logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa) oraz Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Tucholi (mechanik, elektromechanik, sprzedawca, kucharz, ślusarz, zawody młodocianych pracowników).
Przez wiele dziesięcioleci swojego istnienia szkoła kilkakrotnie zmieniała nazwę. Ostatecznie dnia 1 września 2002 r. dotychczasowy Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Tucholi przemianowano na Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi. Uroczyste nadanie imienia „Ziemi Tucholskiej” oraz wręczenie społeczności szkolnej sztandaru ufundowanego przez Radę Rodziców nastąpiło 1 października 2004 r.
Początek istnienia dzisiejszego Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi sięga 1921 r. W tym roku została utworzona Dokształcająca Szkoła Zawodowa w Tucholi, która podjęła się kształcenia zawodowego młodzieży z terenów Borów Tucholskich. Uczniowie w szkole zdobywali wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących, natomiast zajęcia praktyczne odbywali u lokalnych rzemieślników oraz w miejscowych zakładach przemysłowych.
Po zakończeniu II wojny światowej uczniowie pobierali naukę na poziomie zawodowym zasadniczym. Najwięcej z nich kształciło się w zawodzie ślusarz maszynowy, zaś od 1953 r. także w zawodzie ślusarz maszyn rolniczych. Zostały również utworzone warsztaty szkolne. W 1972 r. powołano Technikum Mechaniczne. W latach 1991-2004 funkcjonowało Technikum Odzieżowe, natomiast w latach 1996-2002 Liceum Handlowe. Czasowo w strukturze szkoły działały także Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Ministerstwa Rolnictwa, Policealna Szkoła Zawodowa
oraz Liceum Profilowane.
W latach 1921-1939/1945-1948 siedziba szkoły znajdowała się w budynku dzisiejszej Szkoły Podstawowej nr 1 w Tucholi przy ulicy Szkolnej 4. W 1948 r. szkołę przeniesiono do obiektu zlokalizowanego w Tucholi przy ulicy Ogrodowej 10. W dniu 28 kwietnia 1972 r. uroczyście wmurowano akt erekcyjny pod budowę nowego obiektu szkolnego i warsztatów przy ulicy Świeckiej 89a. W październiku 1974 r. oficjalnie inaugurowano rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w nowych budynkach, w których szkoła funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Jednocześnie uruchomiono Internat. W roku 1996 ze struktury organizacyjnej szkoły wyłączone zostały warsztaty, które przekształcono w Centrum Kształcenia Praktycznego (dzisiejsze Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej).
 
Infrastruktura
 
W skład Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi przy ulicy Świeckiej 89a wchodzą dwa wolnostojące budynki oraz Internat. Budynek A położony jest równolegle do ulicy Świeckiej, natomiast budynek B usytuowany jest za budynkiem A.
W budynku A zlokalizowane są: gabinety dyrektora i wicedyrektorów, pomieszczenia administracji, gabinety pedagoga i doradcy zawodowego, pokój nauczycielski, biblioteka, archiwum, sala gimnastyczna wraz z pokojem nauczycieli wychowania fizycznego, szatniami i prysznicami oraz klasopracownie przedmiotów ogólnokształcących. W budynku A znajdują się także specjalistyczne pracownie dla zawodów: technik mechanik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik handlowiec, technik hotelarstwa.
Budynek B mieści: aulę szkolną, klub szkolny, specjalistyczne pracownie dla zawodów technik informatyk i technik logistyk, klasopracownie przedmiotów ogólnokształcących oraz pokój nauczycielski.
Internat zajmuje dwa ostatnie piętra (III i IV) budynku Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi, położonego w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły. Podopieczni Internatu korzystają ze stołówki ZAZ w Tucholi.
Kształcenie zawodowe odbywa się także w oparciu o specjalistyczne pracownie mechaniki pojazdowej, gastronomiczne i informatyczne Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej.
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Karolina Kruszyńska-Dawid (20 kwietnia 2021)
Opublikował: Karolina Kruszyńska-Dawid (20 kwietnia 2021, 11:00:10)

Ostatnia zmiana: Karolina Kruszyńska-Dawid (30 marca 2023, 11:58:11)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1325