Zarządzenie nr 17/2021Dyrektora ZSLiTz dnia 28 maja 2021w sprawie organizacji i trybu pracy szkoły w okresie czasowego zagrożenia epidemiologicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 17/2021
Dyrektora ZSLiT
z dnia 28 maja 2021


w sprawie organizacji i trybu pracy szkoły w okresie czasowego zagrożenia epidemiologicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i nauki z dnia 28 maja 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zarządzam, co następuje:

§ 1

Od dnia 31 maja 2021r. przywraca się stacjonarną formę nauki w Technikum nr 1 oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 wchodzących w skład Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi.
 
§2

W mocy obowiązywania, w części dotyczącej nauczania stacjonarnego, pozostaje Procedura funkcjonowania Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi w czasie zagrożenia epidemiologicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2, wprowadzona w ZSLiT w Tucholi dnia 31 sierpnia 2020r., znowelizowana 17 maja 2021r.
 
§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 maja 2021r.Zarządzenie nr 17/2021 (355kB) pdf

metryczka


Opublikował: Karolina Kruszyńska-Dawid (8 czerwca 2021, 12:06:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 265